Leer-Link met leerling

“Ieder mens is zo verschillend en het onderwijs heeft de taak om het beste uit eenieder te halen.”

Dàt is en blijft nog steeds de essentie van het onderwijs. Hoe kan je als leerkracht zorgen voor het beste leerklimaat? Hoe voel en creëer je een connectie? Waar zit jouw sterkte en authenticiteit en vooral, hoe breng je die over aan de leerlingen? Zo kunnen we voor hen echt een verschil maken.

Ieder kind verdient immers een ‘kampioen’: een volwassene die in hen gelooft, die hen probeert te begrijpen. Die niet enkel de kracht van verbinding inziet, maar hen ook aanmoedigt om de best mogelijke versie van zichzelf te worden.

(~ R. Pierson)

We denken dat het hierbij belangrijk is om niet enkel individueel te werken, maar om ook weer te luisteren naar elkaars verhaal. Om hoogtes en laagtes te pinpointen zodat iedereen de Leer-Link ziet en leert toepassen.